betflix
คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์

Beer Game แนะนำการเล่นเบียร์เกมออนไลน์ โดยครูต้อม โลจิสติกส์

0
Share
Copy the link

แนะนำการใช้ระบบเบียร์เกมออนไลน์ และสรุปสาระความรู้ที่ได้จากการเล่นเกม โดยจ่าสิบตรีธีรพงศ์ หอมชื่น ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยพณิชยการบางนา.